وبگردی

متن آهنگ سیوان ملکه

واسه تو از اون خوباشم که دلو داد از قصد به تو

?

یه جوری با دلم تا کن که باشه دربست دست تو

?

مگه از تو دل می کنم نمی بینی حتی توو خوابم

?

با کسی گرم نگیری که من به هم می ریزه خیلی اعصابم

?

خیلی اعصابم

?

دوستت دارم بیشتر از هرکی بگو دوست داری ملکه ی قلبم شی

?

تو مهم تری واسه من از هرچی تموم

?

ای وای ببین چطور قلبم رفت خیالت تخت که دیگه یه نفر هست که نمیده تو رو از دست

?

دوستت دارم بیشتر از هرکی بگو دوست داری ملکه ی قلبم شی

?

تو مهم تری واسه من از هرچی تموم

?

ای وای ببین چطور قلبم رفت خیالت تخت که دیگه یه نفر هست که نمیده تو رو از دست

?

شدم باب میل تو می خواستم یکی عین تو دل بده به دلمو عاشقم باشه

?

چی داره چشمای تو آخ مُردم برای تو کی می تونست اینجوری توو دلم جاشه

?

دوستت دارم بیشتر از هرکی بگو دوست داری ملکه ی قلبم شی

?

تو مهم تری واسه من از هرچی تموم

?

ای وای ببین چطور قلبم رفت خیالت تخت که دیگه یه نفر هست که نمیده تو رو از دست

?

دوستت دارم بیشتر از هرکی بگو دوست داری ملکه ی قلبم شی

?

تو مهم تری واسه من از هرچی تموم

?

ای وای ببین چطور قلبم رفت خیالت تخت که دیگه یه نفر هست که نمیده تو رو از دست

?

دوستت دارم بیشتر از هرکی بگو دوست داری ملکه ی قلبم شی

?

تو مهم تری واسه من از هرچی تموم

?

ای وای ببین چطور قلبم رفت خیالت تخت که دیگه یه نفر هست که نمیده تو رو از دست

?

دوستت دارم بیشتر از هرکی بگو دوست داری ملکه ی قلبم شی

?

تو مهم تری واسه من از هرچی تموم

?

ای وای ببین چطور قلبم رفت خیالت تخت که دیگه یه نفر هست که نمیده تو رو از دست

?

?

پیشنهادی