وبگردی

متن آهنگ شراب از معین

برو برو که خسته ام از شکستنم

من عاصی از هر عشق و هر دل بستنم

کبوترم که پر زدم ز بام تو

🎵

بیزارم از نامت به لب آوردنم

آ……..ه

یه روز سراب من و خواب من و شراب من تو بودی و تو

امروز شهاب من و تاب من و عذاب من تو هستی وتو

🎵

یه روز بهار من و یار من و قرار من تو بودی و تو

امروز خزان من و زوال من و زیان من تو هستی و تو

ستاره ها رو شمردم نیومدی و نمردم

 

  متن آهنگ ای دریغ از معین

 

بیا که جون نسپردم

بیا که جون نسپردم

میون گریه دویدم حباب اشکو دریدم

🎵

ندیدمت که ندیدم

ندیدمت که ندیدم

برو برو که خسته ام از شکستنم

 

  متن آهنگ طلوع از معین

  متن آهنگ مكه عشق از معین

پیشنهادی