وبگردی

متن آهنگ شمس ریسک

شدی چیکاره ی من که دور میشی تا یکم

?

نفس می گیره دلم می میره اصلا میریزه به هم

?

همه فکر منی یه تیک تویه دلمی جونم در میره برات درگیره فدات میشم علنی

?

بگو مال منی تا خیالم تخت شه یکی میخاد اینجا با تو خوشبخت شه

?

بگو بزار که خبرش پخش شه دلت قراره واسه من تنگ شه

?

من اونم که تورو میخادت همیشه به یادت هستمو می مونم

?

می دونم خواستنه تو ریسکه ولی طوری نیست که آخه من دیوونه ام

?

بگو مال منی تا خیالم تخت شه یکی میخاد اینجا با تو خوشبخت شه

?

بگو بزار که خبرش پخش شه دلت قراره واسه من تنگ شه

?

?

بگو بزار که خبرش پخش شه دلت قراره واسه من تنگ شه

?

من اونم که تورو میخادت همیشه به یادت هستمو می مونم

?

می دونم خواستنه تو ریسکه ولی طوری نیست که آخه من دیوونه ام

?

بگو مال منی تا خیالم تخت شه یکی میخاد اینجا با تو خوشبخت شه

?

بگو بزار که خبرش پخش شه دلت قراره واسه من تنگ شه

?

?

پیشنهادی