وبگردی

متن آهنگ شهاب مظفری اتفاقا عشق همراه با لینک دانلود مستقیم و پخش آنلاین

اتفاقا عشق یعنی راه را گم کرده باشی

?

اشتباهی را برای بار چندم کرده باشی

?

اتفاقا بهتر است از چشم عاقل ها بیوفتی

?

کارهایی بر خلاف میل مردم کرده باشی

?

گوش به حرف مردم نمیدم اصلا به ما چه مردم چی میگن

?

اتفاقا افتادن این اتفاقو مردم شنیدن

?

گوش به حرف مردم نمیدم اصلا به ما چه مردم چی میگن

?

اتفاقا افتادن این اتفاقو مردم شنیدن

?

خودم بودم خودم کردم خودم خواستم

?

که تنها از تو و عشق تو آرامش بگیرم

?

اگر با من قراره زندگی کردن نداری من در آرامش بمیرم

?

خودم بودم خودم کردم خودم خواستم

?

که تنها از تو و عشق تو آرامش بگیرم

?

اگر با من قراره زندگی کردن نداری من در آرامش بمیرم

?

گوش به حرف مردم نمیدم اصلا به ما چه مردم چی میگن

?

اتفاقا افتادن این اتفاقو مردم شنیدن

?

گوش به حرف مردم نمیدم اصلا به ما چه مردم چی میگن

?

اتفاقا افتادن این اتفاقو مردم شنیدن

?

پیشنهادی