وبگردی

متن آهنگ صادق امین دل کندی

جونم به لب رسید همش از بس به در خیرم

?

با این که میدونم نمیای دیگه واست غریبه ام

?

میدونستی نمیتونم میدونستی کم میارم دیگه برات مهم نبود چی به سرم میارم

?

دل کندی از اون همه عشق بینمون دل کندی حواست رفت پیش بین و اون

?

دل کندی یادت رفت قول و قرارمون دل کندی از اون همه عشق بینمون

?

دل کندی حواست رفت پیش بین و اون دل کندی یادت رفت قول و قرارمون

?

همش میگفتی دوست دارم مو به مو حواست پرت بود سرت شلوغ بود

?

ندیدی دارم جلوت میمیرم نخواستی که دستاتو بگیرم

?

دل کندی از اون همه عشق بینمون دل کندی حواست رفت پیش بین و اون

?

دل کندی یادت رفت قول و قرارمون دل کندی از اون همه عشق بینمون

?

دل کندی حواست رفت پیش بین و اون دل کندی یادت رفت قول و قرارمون

?

همش میگفتی دوست دارم مو به مو حواست پرت بود سرت شلوغ بود

?

ندیدی دارم جلوت میمیرم نخواستی که دستاتو بگیرم

?

دل کندی از اون همه عشق بینمون دل کندی حواست رفت پیش بین و اون

?

دل کندی یادت رفت قول و قرارمون دل کندی از اون همه عشق بینمون

?

دل کندی حواست رفت پیش بین و اون دل کندی یادت رفت قول و قرارمون

?

?

پیشنهادی