وبگردی

متن آهنگ صدا جرشا

سوتی*شو میبنده رو به پشت اقلاً

یه کم برگرد یه بار دیگه بدنتو ببینم

بهم میگه انقد ک** نگم

?

مزدشو میخواد تا نشده خشک عرقش

میخواد بره میخواد بره ، گوشیشم زنگ میخوره

پشت سرِ هم انگار مشتری داره

?

مشتری های لعنتیش هم پشت خطن هی

مشتری چیه ؟ مگه خرابه ؟

چیا فکر میکنین راجع بهش ها؟

?

بهم میگه اصن راجب چی حرف میزنی

بهش میگم با تو نبودم ، کار این قرصاست لعنتیا

وقتی میری میخورم یه صداهایی میاد

?

بام حرف میزنه ولی اگه تا صب پلومم بمونی حل میشه

ولی میخواد بره روانی میشم

خُل شدم و ازم میگیره کنترلمو

?

همیشه خوب بودم ، ای کاش زود میفهمید حیف

هنوز تو وجودم ، یه صدایی میگه میبخشیمت

آره

?

ولی تو پی سودی و یه صدا توو گوشم میگه

جرشا با توام جرشا با توام جرشا با توام

نگاه باز اومدن

?

جرشا با توام جرشا با توام جرشا با توام

برو ولم کن لعنتی برو

جرشا با توام نگاه همه چیتو ازت گرفت

?

لعنت بهش، برو بکشش

نه! نه من نمیتونم، نه من نمیتونم

?

جرشا با توام

یه لحظه خفه شو میگی

با منی میگم نه با تو نیستم

?

با خودمم

اصن راس میگه صداهه

گیر چیه؟ همش میری پوله

?

بیا کیفمو اصن وا کن همشو

میگی اصن پولتو نخواستم

بزار برم، همین کاراته خب میاره فشار به من

?

یه دیقه واسا قضیه رو جلوه بدم

نمیدونم مشکل از کجاس

که باس عاشق توئه ج*ده بشم

?

با اینکه گوه زدی به رابطه من

واسم مهم نی ، اما بازم تو نیستی

فکر اینی کجا برنامست

?

مست کنی و بری و بدن بازم بهت لیستی

تا مست کنی بزننت ، جمع‌ کنن ببرنت

حرف پشتت بزنن هی

?

همیشه خوب بودم ، ای کاش زود میفهمید حیف

هنوز تو وجودم ، یه صدایی میگه میبخشیمت

آره

?

ولی تو پی سودی و یه صدا توو گوشم میگه

جرشا با توام جرشا با توام جرشا با توام

نگاه باز اومدن

?

جرشا با توام جرشا با توام جرشا با توام

برو ولم کن لعنتی برو

جرشا با توام نگاه همه چیتو ازت گرفت

?

لعنت بهش، برو بکشش

نه! نه من نمیتونم، نه من نمیتونم

یه امشبه رو بمون تا صب باش و

?

یه امشبه رو لااقل درار واسم ادای عاشقا رو

اصن کجا داری بری این وقت شب

رو میکنه هی دروغاشو برا من

(داره میره جلوشو بگیر اصاً برو بکشش)

?

نه! نه من وجودشو ندارم

(داره میره جلوشو بگیر جلوشو بگیر ، جلوشو بگیر)

نه! نه من نمیتونم ، نه من نمیتونم

جرشا با توام

?

برو ولم کن نمیدونم مشکل اَ منه

یا این قرصام نا به جائه

این صدا هم که نمیتونه ساکت باشه

از همه دور شدم و دارم روانی میشم

?

فقط این صدائه که میمونه این حوالی پیشم

میگم جرشا ، ول کن ولم کن ولم کن

نمونده طاقتِ من

داری کاری میکنی که اونو راحت کنم

???

 

این متن کاملا مطابق با موزیک اصلی می باشد .

پیشنهادی