متن آهنگ علیرضا خداوردی تو پلنگ منی

متن آهنگ علیرضا خداوردی تو پلنگ منی

تو پلنگ منی منو چنگ میزنی من هلاک توام آخه تو خیلی خفنی

من شکار توام تحت فشار توام شیطنت میکنی قفلی رو فاز توام

بهش بگو پلنگه پلنگه چشم قشنگه به جون چشات هزار تا دل مثل دل من

به جون تو جونش بنده الالخصوص وقتی چشات از ته دل

جلوی چشام میخنده، نگی جای ها مال مایی ها پلنگه، پلنگه چشم قشنگه

تو پلنگ منی منو چنگ میزنی من هلاک توام آخه تو خیلی خفنی

من شکار توام تحت فشار توام شیطنت میکنی قفلی رو فاز توام

بهش بگو پلنگه پلنگه چشم قشنگه به جون چشات هزار تا دل مثل دل من

به جون تو جونش بنده الالخصوص وقتی چشات از ته دل

جلوی چشام میخنده، نگی جای ها مال مایی ها پلنگه، پلنگه چشم قشنگه

تو پلنگ منی منو چنگ میزنی من هلاک توام آخه تو خیلی خفنی

من شکار توام تحت فشار توام شیطنت میکنی قفلی رو فاز توام

Rate this post