وبگردی

متن آهنگ علیرضا روزگار لیلا بانو

دلم تنگ شده برات لیلا بانو نشستم سر رات لیلا بانو

?

یه وقت دیر نکنی من بمیرم سر راهتو اون دنیا بگیرم

?

ای دلم تنگ شده برات لیلا بانو نشستم سر راهت لیلا بانو

?

یه وقت دیر نکنی من بمیرم سر راهتو اون دنیا بگیرم

?

دو چشمام درد به چشمونت نشیند نیاد روزی که چشمام توی نبیند

?

یه وقتی نشنوم یاری گرفتی اگر گوشم شنید چشمم نبیند

?

آی دلم تنگ شده برات لیلا بانو نشستم سر راهت لیلا بانو

?

یه وقت دیر نکنی من بمیرم سر راهتو اون دنیا بگیرم

?

از امشب تا قیومت چشم به راهتم مث سایه شب و روز پا به پاتم

?

نگی از عشق مو دلسردی ای وای خدا فرش زمینو کرده راتو

?

دلم تنگ شده برات لیلا بانو نشستم سر راهت لیلا بانو

?

یه وقت دیر نکنی من بمیرم سر راهتو اون دنیا بگیرم

?

دلم تنگ شده برات لیلا بانو نشستم سر راهت لیلا بانو

?

یه وقت دیر نکنی من بمیرم سر راهتو اون دنیا بگیرم

?

?

از امشب تا قیومت چشم به راهتم مث سایه شب و روز پا به پاتم

?

نگی از عشق مو دلسردی ای وای خدا فرش زمینو کرده راتو

?

دلم تنگ شده برات لیلا بانو نشستم سر راهت لیلا بانو

?

یه وقت دیر نکنی من بمیرم سر راهتو اون دنیا بگیرم

?

دلم تنگ شده برات لیلا بانو نشستم سر راهت لیلا بانو

?

یه وقت دیر نکنی من بمیرم سر راهتو اون دنیا بگیرم

?

?

پیشنهادی