وبگردی

متن آهنگ علیرضا زنگی سیل

دستای ما خالیتر از قبله هر چی که داشتیم آب برده

?

هیچکس حواسش نیست به مردم انگار خدا رو هم خواب برده

?

وقتی هوا خوبه هوا صافه ما مردم صفای انبوهیم

?

حالا که طوفان غرقمون کرده

?

چشم انتظار کشتی نوحیم چشم انتظار کشتی نوحیم

?

ای کاش این بغضای ما جایی بهم زنجیر شه

?

میترسم آخر غرق شیم میترسم آخر دیر شه

?

ای کاش این بغضای ما جایی بهم زنجیر شه

?

میترسم آخر غرق شیم میترسم آخر دیر شه

?

این زندگی این آسمون این بغض از زنده بودن سیرمون کرده

?

ما بی کسیم اونقد که بارونم هر سال غافلگیرمون کرده

?

آی آدمای ساحلای امن این بچه ها توو حسرت عیدن

?

ای کاش این بغضای ما جایی بهم زنجیر شه

?

میترسم آخر غرق شیم میترسم آخر دیر شه

?

ای کاش این بغضای ما جایی بهم زنجیر شه

?

میترسم آخر غرق شیم میترسم آخر دیر شه

?

آی آدمای ساحلای امن این بچه ها توو حسرت عیدن

?

ای کاش این بغضای ما جایی بهم زنجیر شه

?

میترسم آخر غرق شیم میترسم آخر دیر شه

?

ای کاش این بغضای ما جایی بهم زنجیر شه

?

میترسم آخر غرق شیم میترسم آخر دیر شه

?

پیشنهادی