وبگردی

متن آهنگ علیرضا مانی مادر

عشق تو در سینه ی من در رگ من با تنم آمیخته

مهر تو نامت را به هر گوشه ای از قلب من آویخته

خندیدی به هر‌خنده ی من همه دنیای مرا‌ ساختی

از‌ چشمه ی چشمان‌ تو‌ باران ‌محبت‌ به ‌تنم‌ ریخته

ضربانی تو که در دل و جانی قلبم به فدایت اگه قابلم بدانی

 

مادر دلتنگتم ای کاش امشب تو برایم لالایی بخوانی

 

چراغ‌ این‌ خانه تو مادر قلب منه دیووانه تو مادر

آرامش هر لحظه به لحظه م در خانه چو پروانه تو مادر

ضربانی تو که در دل و جانی قلبم به فدایت اگه قابلم بدانی

مادر دلتنگتم ای کاش امشب تو برایم لالایی بخوانی

مادر دلتنگتم ای کاش امشب تو برایم لالایی بخوانی

 

چراغ‌ این‌ خانه تو مادر قلب منه دیووانه تو مادر

آرامش هر لحظه به لحظه م در خانه چو پروانه تو مادر

ضربانی تو که در دل و جانی قلبم به فدایت اگه قابلم بدانی

مادر دلتنگتم ای کاش امشب تو برایم لالایی بخوانی

پیشنهادی