وبگردی

متن آهنگ علی جهانیان حباب

شاید ما دوتا باید از همون اول دور این حس عجیب خط میکشیدیم

?

هر دو هر دفه از نو دل بهم دادیم آخرش اما به جایی نرسیدیم

?

عشقم بمون با من سردی نکن تا من آشفته تر از این نشم حالم خرابه

?

عشق تو واسه بودنم آخه تنها جوابه

?

عشقم بمون با من این حسا کمیابن آدم که دلتنگه مگه میشه که بخوابه

?

چرا توو دنیا عمر خوشیا مثل حبابی رو آبه

?

شاید عشق بیش از حد باز ی کاری کرد ما دوتا دیوونه هم بهم رسیدیم

?

حالا که رسید اینجا از لج دنیا آرزوهای همو ادامه میدیم

?

عشقم بمون با من سردی نکن تا من آشفته تر از این نشم حالم خرابه

?

عشق تو واسه بودنم آخه تنها جوابه

?

عشقم بمون با من این حسا کمیابن آدم که دلتنگه مگه میشه که بخوابه

?

چرا توو دنیا عمر خوشیا مثل حبابی رو آبه

?

?

شاید عشق بیش از حد باز ی کاری کرد ما دوتا دیوونه هم بهم رسیدیم

?

حالا که رسید اینجا از لج دنیا آرزوهای همو ادامه میدیم

?

عشقم بمون با من سردی نکن تا من آشفته تر از این نشم حالم خرابه

?

عشق تو واسه بودنم آخه تنها جوابه

?

عشقم بمون با من این حسا کمیابن آدم که دلتنگه مگه میشه که بخوابه

?

چرا توو دنیا عمر خوشیا مثل حبابی رو آبه

?

?

پیشنهادی