وبگردی

متن آهنگ علی خدابنده تا کی

از وقتی رفتی جای نگاهت از خود چشمات ساعت ها خیره میشم به قاب عکسهات

دردو دلهامون نگفته هایی که همیشه حسرت گفتنشون واسه من عذاب میشه

اما چه فایده فاصله هامون قد یه دنیاست با اینکه هر وقت یادت میافتم عطر تو اینجاست

تا کی باید توو این قفس با دلتنگی هام سر کنم کی بغضمو بشکنمو باز گونه هامو تر کنم

 

انقدر سنگینه بغضم که دیگه طاقت نداره میترسه که بشکنه و از چشام بارون بباره

 

آخر یه روز دستاتو توو دست میگیرم تموم دلتنگی هامو با لبخندت پس میگیرم

روزی که نمیدونم دوره یا نزدیک منو تو ما میشیم با هم هرجا که هستیم

تا کی باید توو این قفس با دلتنگی هام سر کنم کی بغضمو بشکنمو باز گونه هامو تر کنم

انقدر سنگینه بغضم که دیگه طاقت نداره میترسه که بشکنه و از چشام بارون بباره

انقدر سنگینه بغضم که دیگه طاقت نداره میترسه که بشکنه و از چشام بارون بباره

 

آخر یه روز دستاتو توو دست میگیرم تموم دلتنگی هامو با لبخندت پس میگیرم

روزی که نمیدونم دوره یا نزدیک منو تو ما میشیم با هم هرجا که هستیم

تا کی باید توو این قفس با دلتنگی هام سر کنم کی بغضمو بشکنمو باز گونه هامو تر کنم

انقدر سنگینه بغضم که دیگه طاقت نداره میترسه که بشکنه و از چشام بارون بباره

پیشنهادی