وبگردی

متن آهنگ فردین ناجی قاب سیاه

مگه به جز تو من تو زندگى چى دارم بدون تو روزا خواب و شبا بیدارم

به تو بیمارم …

بگو توام بى من به همه چى بدبینى تو هم مثل منى خواباى بد میبینى توام غمگینى …

یا باید از منو دلم بگذرى تو بى من از همیشه تنها ترى

یا شایدم بدون من،تو بهترى بعد تو چه تنهامو خالى مونده دستامو

نداشتى تو هوامو هیچوقت نه نداشتى تو هوامو بعد تو چه غمگینم هیچیو نمیبینم

یه قاب سیاست جلو چشام رو به دریام که میشینم رو به دریام که میشینم …

بدون من تو هم زندگیتو مىبازى یه آدم غریبه از خودت مى سازى بس که لجبازى …

من و تو که باهم یکى بوده رویامون نذار همه بگن دروغ بوده حرفامون

همه دنیامون بعد تو چه تنهامو خالى مونده دستامو

نداشتى تو هوامو هیچوقت نه نداشتى تو هوامو بعد تو چه غمگینم هیچیو نمیبینم

یه قاب سیاست جلو چشام رو به دریام که میشینم رو به دریام که میشینم …

یه قاب سیاست جلو چشام رو به دریام که میشینم رو به دریام که میشینم …

بدون من تو هم زندگیتو مىبازى یه آدم غریبه از خودت مى سازى بس که لجبازى …

من و تو که باهم یکى بوده رویامون نذار همه بگن دروغ بوده حرفامون

همه دنیامون بعد تو چه تنهامو خالى مونده دستامو

نداشتى تو هوامو هیچوقت نه نداشتى تو هوامو بعد تو چه غمگینم هیچیو نمیبینم

یه قاب سیاست جلو چشام رو به دریام که میشینم رو به دریام که میشینم …

پیشنهادی