وبگردی

متن آهنگ فریز استثنایی

 

زیر بارون دوتایی تو ماشین یه ذره شیشه هارم بدیم پایین

چه بوی نمی میاد از بیرون هوای دو نفره مختص خودمون

دورمون کرده بخار رو شیشه جوری که دیگه بیرون دیده نمیشه

یه شکلیه چشات حالت عادیشه چون یکاری میکنه قند توو دلم آب میشه

فقط بهم تو زل بزن واسم حرفای قشنگ بزن

دستت و رو موهام بکش همه حستو بهم بدش

فقط بهم تو زل بزن واسم حرفای قشنگ بزن

دستت و رو موهام بکش همه حستو بهم بدش

پنج صبح دوتایی الکی میچرخیم سوای دغدغه فکرای بدخیم

خوشیه منو تو تمومی نداره دلم از با تو بودن سیرمدنی نداره

فقط بهم تو زل بزن واسم حرفای قشنگ بزن

دستت و رو موهام بکش همه حستو بهم بدش

فقط بهم تو زل بزن واسم حرفای قشنگ بزن

دستت و رو موهام بکش همه حستو بهم بدش

پنج صبح دوتایی الکی میچرخیم سوای دغدغه فکرای بدخیم

خوشیه منو تو تمومی نداره دلم از با تو بودن سیرمدنی نداره

فقط بهم تو زل بزن واسم حرفای قشنگ بزن

دستت و رو موهام بکش همه حستو بهم بدش

فقط بهم تو زل بزن واسم حرفای قشنگ بزن

دستت و رو موهام بکش همه حستو بهم بدش

پیشنهادی