وبگردی

متن آهنگ متیار یادت میوفتم

 آره هر وقت بارون میاد من یادت میوفتم

بری هر جا چشام دنبالت میوفتن منو عشقم نگاه کن منو هر روز صدا کن دارم بی تو میمیرم

جونمم میدم برات اگه بخوای میگیرم حق تو از بدخواهات فقط ای کاش میدیدم ی شب خنده رو لبات

ندیدم و ندیدم وای از دست اون چشات آره جونمم میدم برات اگه بخوای میگیرم حق تو از بدخواهات

فقط ای کاش میدیدم ی شب خنده رو لبات ندیدم و ندیدم وای از دست اون چشات

نفس میکشم بدون تو عطرت همه جا هست چشات خمار زندگیم بوده هنوز که هنوزه هست

فکرم شده از فکر تو نرم هر کار باشه من میکنم از زندگیت نرم جونمم میدم برات اگه بخوای میگیرم حق تو از بدخواهات

فقط ای کاش میدیدم ی شب خنده رو لبات ندیدم و ندیدم وای از دست اون چشات

آره جونمم میدم برات اگه بخوای میگیرم حق تو از بدخواهات فقط ای کاش میدیدم ی شب خنده رو لبات

ندیدم و ندیدم وای از دست اون چشات آره هر وقت بارون میاد یادت میوفتم دنبالت میوفتم

فقط ای کاش میدیدم ی شب خنده رو لبات ندیدم و ندیدم وای از دست اون چشات

نفس میکشم بدون تو عطرت همه جا هست چشات خمار زندگیم بوده هنوز که هنوزه هست

فکرم شده از فکر تو نرم هر کار باشه من میکنم از زندگیت نرم جونمم میدم برات اگه بخوای میگیرم حق تو از بدخواهات

فقط ای کاش میدیدم ی شب خنده رو لبات ندیدم و ندیدم وای از دست اون چشات

آره جونمم میدم برات اگه بخوای میگیرم حق تو از بدخواهات فقط ای کاش میدیدم ی شب خنده رو لبات

ندیدم و ندیدم وای از دست اون چشات آره هر وقت بارون میاد یادت میوفتم دنبالت میوفتم

پیشنهادی