متن آهنگ مجید غلامی عشق ممنوع

متن آهنگ مجید غلامی عشق ممنوع

توی صدام یه بغض ولگرده غرور یه مرده که برنمیگرده

سخته برام میدونی آشوبم چه سخته توو گریه بهت بگم خوبم

دلگیرم از عشق دلگیرم از درد از قلب ساده که باورت کرد

 

دلگیرم از این حالی که دارم من جز تظاهر راهی ندارم

 

سرد هوا ازت تو رو میخوام نوازش دستات غریبِ با دستام

مونده برام نقاب آرامش این عشق ممنوع رو دوباره میخوامش

دلگیرم از عشق دلگیرم از درد از قلب ساده که باورت کرد

دلگیرم از این حالی که دارم من جز تظاهر راهی ندارم

دلگیرم از این حالی که دارم من جز تظاهر راهی ندارم

 

سرد هوا ازت تو رو میخوام نوازش دستات غریبِ با دستام

مونده برام نقاب آرامش این عشق ممنوع رو دوباره میخوامش

دلگیرم از عشق دلگیرم از درد از قلب ساده که باورت کرد

دلگیرم از این حالی که دارم من جز تظاهر راهی ندارم

Rate this post