وبگردی

متن آهنگ مجید ملک بی اراده

از خودت بپرس با این عاشق چه کردم که من میخوام هر شب دورت بگردم

 

هر چی میکشم نازتو باز نازت زیاده دلم که هیچ من میام خودمم بی اراده

 

خنده صلاح دل نمیخواد با تو بجنگه غرق نگاهته چقدر اون چشات قشنگه

 

آخه ببین که عاشقت شده بگو چیه گناهش تویی همون که تا ابد خریدار داره نگاهش

 

تورو دوست دارم به من میگی برو اما حالیم نیست این حرفا

آخه هر کسی اومد شبیهت نبود حتی حالیم نیست این حرفا

تو عشق اولمم نباشی آخریشی توو عشق و دیوونگی حریف من نمیشی

خنده صلاح دل نمیخواد با تو بجنگه غرق نگاهته چقدر اون چشات قشنگه

 

آخه ببین که عاشقت شده بگو چیه گناهش تویی همون که تا ابد خریدار داره نگاهش

 

از خودت بپرس با این عاشق چه کردم که من میخوام هر شب دورت بگردم

هر چی میکشم نازتو باز نازت زیاده دلم که هیچ من میام خودمم بی اراده

خنده صلاح دل نمیخواد با تو بجنگه غرق نگاهته چقدر اون چشات قشنگه

آخه ببین که عاشقت شده بگو چیه گناهش تویی همون که تا ابد خریدار داره نگاهش

از خودت بپرس با این عاشق چه کردم که من میخوام هر شب دورت بگردم

هر چی میکشم نازتو باز نازت زیاده دلم که هیچ من میام خودمم بی اراده

خنده صلاح دل نمیخواد با تو بجنگه غرق نگاهته چقدر اون چشات قشنگه

آخه ببین که عاشقت شده بگو چیه گناهش تویی همون که تا ابد خریدار داره نگاهش

پیشنهادی