وبگردی

متن آهنگ محسن بیات خاطرات

دستامو ول میکنی که بری دستای کیو بگیری

?

یه ثانیه فکر کن ببین کناره کی اروم میگیری

?

بگو اگه یادت رفته یادت بیارم ببینی خوابایی که با من دیدی رو ای کاش بازم ببینی

?

هی دعوا میکردی منو از خودت جدا میکردی مگه نبود قرارمون آروم شدی بگی برمیگردی

?

قلبتو بده به من بگو که آخر خط دوباره دستام توی دسته توئه و داره بارون میباره

?

تنها تو خیابونا وقتی که بارون میباره عطر توی دیونه رو باز زیر چتر میاره

?

بیا ببین دلم چشه این روزا خیلی سر کشه توی خاطرات تو که واسه من مثل ترکشه

?

بیا نذار چشای من باز بدون تو تر بشه کاش ورق برگرده روزای بد من عوض بشه

?

قلبتو بده به من بگو که آخر خط دوباره دستام توی دسته توئه و داره بارون میباره

?

تنها تو خیابونا وقتی که بارون میباره عطر توی دیونه رو باز زیر چتر میاره

?

?

قلبتو بده به من بگو که آخر خط دوباره دستام توی دسته توئه و داره بارون میباره

?

تنها تو خیابونا وقتی که بارون میباره عطر توی دیونه رو باز زیر چتر میاره

?

بیا ببین دلم چشه این روزا خیلی سر کشه توی خاطرات تو که واسه من مثل ترکشه

?

بیا نذار چشای من باز بدون تو تر بشه کاش ورق برگرده روزای بد من عوض بشه

?

قلبتو بده به من بگو که آخر خط دوباره دستام توی دسته توئه و داره بارون میباره

?

تنها تو خیابونا وقتی که بارون میباره عطر توی دیونه رو باز زیر چتر میاره

?

?

پیشنهادی