وبگردی

متن آهنگ محسن خواجه زیبا

زیبا زیبا بردی دلم را ای عشق ای عشق آرام آرام در دل خانه کردی ای عشق ای عشق

?

مجنونم و لیلای منی تو نفسهای منی برق چشمان تو دل برد

?

آرامی و آرام منی تب دستان منی عطر گیسوی تو دل برد

?

دلبر دیوانه من ماه تماشای من در دل دیوانه من چون موج دریایی بزن

?

ساحل عشق تو چه زیباست محو تماشای توام مجنون لیلای توام

?

مهتاب بی چون و چرا دلبر زیبای خودم برق نگاه تو چه گیراست

?

ای وای به حال منه دیوانه عاشق بعد از تو دگر دل نشود آن دل سابق

?

زیبایی از عطریست که من در تب و تابم ای کاش گذرت افتد هر شب به خوابم

?

دلبر دیوانه من ماه تماشای من در دل دیوانه من چون موج دریایی بزن

?

ساحل عشق تو چه زیباست محو تماشای توام مجنون لیلای توام

?

مهتاب بی چون و چرا دلبر زیبای خودم برق نگاه تو چه گیراست

?

?

مهتاب بی چون و چرا دلبر زیبای خودم برق نگاه تو چه گیراست

?

ای وای به حال منه دیوانه عاشق بعد از تو دگر دل نشود آن دل سابق

?

زیبایی از عطریست که من در تب و تابم ای کاش گذرت افتد هر شب به خوابم

?

دلبر دیوانه من ماه تماشای من در دل دیوانه من چون موج دریایی بزن

?

ساحل عشق تو چه زیباست محو تماشای توام مجنون لیلای توام

?

مهتاب بی چون و چرا دلبر زیبای خودم برق نگاه تو چه گیراست

?

?

پیشنهادی