وبگردی

متن آهنگ محمدرضا عشریه دورت میگردم

آسمون به زمین بیاد من دورت میگردم ممنون از خدای خوبم که تورو پیدا کردم

 هرجا تو باشی میدونم آروم میگیره دردم  از روزی که توو قلبم تو خونه کردی

 آرامشو به جونم روونه کردی چقد تو مهربونی آخه اینو میدونی

 همیشگی میخوامت عزیز جونی تو که نفسامی هر نفس که باهامی

 اونیکه میخوامی اونیکه میخوامی ای همه چیزم زندگیمو میریزم

 پای تو عزیزم نور چشامی آسمون به زمین بیاد من دورت میگردم

ممنون از خدای خوبم که تورو پیدا کردم هرجا تو باشی میدونم آروم میگیره دردم

آسمون به زمین بیاد من دورت میگردم ممنون از خدای خوبم که تورو پیدا کردم

دلم با تو باشه خب آروم میگیره دردم تو دلرباترین اتفاقمی من روی ابرام وقتی با منی

تو وصله ی جونمی یکی ی دونمی بد خراب توام بس که دیوونمی

تو که نفسامی هر نفس که باهامی اونیکه میخوامی اونیکه میخوامی

 ای همه چیزم زندگیمو میریزم پای تو عزیزم نور چشامی

آسمون به زمین بیاد من دورت میگردم ممنون از خدای خوبم که تورو پیدا کردم

دلم با تو باشه خب آروم میگیره دردم آسمون به زمین بیاد من دورت میگردم

ممنون از خدای خوبم که تورو پیدا کردم دلم با تو باشه خب آروم میگیره دردم

تو وصله ی جونمی یکی ی دونمی بد خراب توام بس که دیوونمی

تو که نفسامی هر نفس که باهامی اونیکه میخوامی اونیکه میخوامی

 ای همه چیزم زندگیمو میریزم پای تو عزیزم نور چشامی

آسمون به زمین بیاد من دورت میگردم ممنون از خدای خوبم که تورو پیدا کردم

دلم با تو باشه خب آروم میگیره دردم آسمون به زمین بیاد من دورت میگردم

ممنون از خدای خوبم که تورو پیدا کردم دلم با تو باشه خب آروم میگیره دردم

پیشنهادی