وبگردی

متن آهنگ محمد خرم نژاد نفس بگیر

لبخند زورکی نزن حرف از علاقه قدغن

?

حرفهاتو مختصر بگو حرف اضافه قدغن

?

اینجوری زول نزن به من خوب میدونم مسافری

?

یه روز نهایت فرقشه امروز یا فردا بری

?

یه پشت پا بزن برو به هرچی بود و هرچی هست

?

مراقب هیچی نباش فدای سرت هرچی شکست

?

این مختصر علاقه ای که توو دلت جا میمونه

?

اونم زیاد جدی نگیر مثل توو فیلم ها میمونه

?

دلت اگه یه روز گرفت زیادی تحویلش نگیر

?

پنجره ها رو وا کنو فقط یکم نفس بگیر

?

یه پشت پا بزن برو به هرچی بود و هرچی هست

?

مراقب هیچی نباش فدای سرت هرچی شکست

?

?

این مختصر علاقه ای که توو دلت جا میمونه

?

اونم زیاد جدی نگیر مثل توو فیلم ها میمونه

?

دلت اگه یه روز گرفت زیادی تحویلش نگیر

?

پنجره ها رو وا کنو فقط یکم نفس بگیر

?

یه پشت پا بزن برو به هرچی بود و هرچی هست

?

مراقب هیچی نباش فدای سرت هرچی شکست

?

?

پیشنهادی