وبگردی

متن آهنگ محمد خیراتی تو که باشی

به تو که میرسم انگار توی دنیای دیگه ام هردوتا روی زمینیم ولی من جای دیگه ام

?

توی آسمون هفتم اون ور ستاره هام لب پشت بوم دنیا دم خونه خدام

?

تو که باشی زندگی شبیه یه جشن برام شادی و حس میکنم تو تک تک ثانیه هام

?

تو که باشی قلب من نبضمو میرقصونه تو که باشی جای خون توی رگم بارونه

?

کاشکی میشد که تو رو به قبل تو نشون بدم رو به آینده واسه ی گذشته دست تکون بدم

?

دوست دارم زول بزنم توو صورت خاطره هام تا بفهمن اون کیه قدم گذاشته توو چشام

?

تو که باشی زندگی شبیه یه جشن برام شادی و حس میکنم تو تک تک ثانیه هام

?

تو که باشی قلب من نبضمو میرقصونه تو که باشی جای خون توی رگم بارونه

?

?

تو که باشی قلب من نبضمو میرقصونه تو که باشی جای خون توی رگم بارونه

?

کاشکی میشد که تو رو به قبل تو نشون بدم رو به آینده واسه ی گذشته دست تکون بدم

?

دوست دارم زول بزنم توو صورت خاطره هام تا بفهمن اون کیه قدم گذاشته توو چشام

?

تو که باشی زندگی شبیه یه جشن برام شادی و حس میکنم تو تک تک ثانیه هام

?

تو که باشی قلب من نبضمو میرقصونه تو که باشی جای خون توی رگم بارونه

?

پیشنهادی