وبگردی

متن آهنگ محمد عسکری لعنت

خواستمت تو رو با تمومه جون رفتنت منو کرده نیمه جون

?

کل دنیا رو گشتمو نبود مثه تو برام آرومه جون

?

از تو موند برام چندتا عکس که شد دلیله گریه هام

?

تمومه خاطراته تو خوشه برام بعد تو ببین چه تلخه لحظه هام

?

لعنت به روزایی که ندارمت پیشم

?

بی تو که هر روز دارم شکسته تر میشم

?

لعنت به روزایی که ندارمت پیشم

?

بی تو که هر روز دارم شکسته تر میشم

?

من بدونه تو چیکار کنم که رفتنت شکسته بالمو

?

دلم میخواد یه بار دیگه بگیری دستمو دستمو

?

لعنت به روزایی که ندارمت پیشم

?

بی تو که هر روز دارم شکسته تر میشم

?

لعنت به روزایی که ندارمت پیشم

?

بی تو که هر روز دارم شکسته تر میشم

?

?

من بدونه تو چیکار کنم که رفتنت شکسته بالمو

?

دلم میخواد یه بار دیگه بگیری دستمو دستمو

?

لعنت به روزایی که ندارمت پیشم

?

بی تو که هر روز دارم شکسته تر میشم

?

لعنت به روزایی که ندارمت پیشم

?

بی تو که هر روز دارم شکسته تر میشم

?

?

?

پیشنهادی