وبگردی

متن آهنگ محمد معارف آشوب

وقتی ازت دورم حال بدی دارم کی گفته میتونم چشم از تو بردارم

?

فکر نبودنت ذهنمو می صابه آغوش تو اما داروی اعصابه

?

بالمو آدم بد جوری آشوبم با هر کی بد باشم با تو یکی خوبم

?

چون کوه میسازی از من که بیرونم دستات شفا بخشه روی این دل خونم

?

دنیا قرض کرده با من که میجنگم چون رنگ میپاشم توو شقف بی رنگم

?

دنیا که میدونه بی تو نمیمونم این درد دوریتم میزاره رو شونم

?

بالمو آدم بد جوری آشوبم با هر کی بد باشم با تو یکی خوبم

?

چون کوه میسازی از من که بیرونم دستات شفا بخشه روی این دل خونم

?

?

چون کوه میسازی از من که بیرونم دستات شفا بخشه روی این دل خونم

?

دنیا قرض کرده با من که میجنگم چون رنگ میپاشم توو شقف بی رنگم

?

دنیا که میدونه بی تو نمیمونم این درد دوریتم میزاره رو شونم

?

بالمو آدم بد جوری آشوبم با هر کی بد باشم با تو یکی خوبم

?

چون کوه میسازی از من که بیرونم دستات شفا بخشه روی این دل خونم

?

?

پیشنهادی