وبگردی

متن آهنگ محمد گوهری اصن به من چه

اصن به من چه که الان کجایی دلت کنار کی خوشه یا کنده دلت

?

اصن به من چه که حالت خوبه یا بد اصن به من چه

?

تو که زدی به تموم گذشته پشت پا میبینم چه جوری مونده رد پات

?

چرا هنوزم روز و شب به تو فکر میکنم چرا هنوزم عکس های تورو چک میکنم اصن به من چه

?

کاشکی این روزا تموم بشند برند دیگه اوضام بهتر از این بشه دیگه

?

چشام رنگ تنهایی نبینه همه آرزوم همینه چجوری شبا بگذره با فکر و خیال تو

?

لعنت به من با خاطرات تو سهم من از تو همینه چهار تا عکس روی شومینه

?

دورم شلوغه ولی خوب تنهام دیگه نمیشم حرفام دایم دروغ میگم به همه دیگه شدم دوروو

?

هر جا میرم جلو چشامی حس میکنم هنوز باهامی روز و شبم شده فکر و خیال چی بگم

?

کاشکی این روزا تموم بشند برند دیگه اوضام بهتر از این بشه دیگه

?

چشام رنگ تنهایی نبینه همه آرزوم همینه چجوری شبا بگذره با فکر و خیال تو

?

لعنت به من با خاطرات تو سهم من از تو همینه چهار تا عکس روی شومینه

?

?

دورم شلوغه ولی خوب تنهام دیگه نمیشم حرفام دایم دروغ میگم به همه دیگه شدم دوروو

?

هر جا میرم جلو چشامی حس میکنم هنوز باهامی روز و شبم شده فکر و خیال چی بگم

?

کاشکی این روزا تموم بشند برند دیگه اوضام بهتر از این بشه دیگه

?

چشام رنگ تنهایی نبینه همه آرزوم همینه چجوری شبا بگذره با فکر و خیال تو

?

لعنت به من با خاطرات تو سهم من از تو همینه چهار تا عکس روی شومینه

?

?

پیشنهادی