وبگردی

متن آهنگ مرتضی اشرفی بی معرفت

رفتم گفتم اینجوری دلت برای من تنگ میشه دیدم خاطره هام هی داره کمرنگ میشه

 

وایسا تو داری جای منو بی کی امانت میدی بی معرفت مگه از این غریبه ها چی دیدی

 

تورو جون هرکی دوسش داری بیا اینجا دارم دق میکنم بیا که با اسم تو چند ساله دارم مردمو عاشق میکنم

 

زخمی که عشقت بزنه عمری برات درد میشه آدم با این رابطه هاس که آخرش مرد میشه

 

  درو بریام میگن ازش بخواه برگرده طاقتم انگار طاق شد غم منو عاصی کرده

 

با اینکه امروز خوبی دلواپس فرداتم شاعرمونم کردی خواننده ی شعراتم

 

تورو جون هرکی دوسش داری بیا اینجا دارم دق میکنم بیا که با اسم تو چند ساله دارم مردمو عاشق میکنم

 

زخمی که عشقت بزنه عمری برات درد میشه آدم با این رابطه هاس که آخرش مرد میشه

 

زخمی که عشقت بزنه عمری برات درد میشه آدم با این رابطه هاس که آخرش مرد میشه

 

  درو بریام میگن ازش بخواه برگرده طاقتم انگار طاق شد غم منو عاصی کرده

 

با اینکه امروز خوبی دلواپس فرداتم شاعرمونم کردی خواننده ی شعراتم

 

تورو جون هرکی دوسش داری بیا اینجا دارم دق میکنم بیا که با اسم تو چند ساله دارم مردمو عاشق میکنم

 

زخمی که عشقت بزنه عمری برات درد میشه آدم با این رابطه هاس که آخرش مرد میشه

پیشنهادی