وبگردی

متن آهنگ مرتضی گلی دوست دارم

صبحم از چشمای تو شروع میشه هر روز

?

دست من باز توی دستای تو امروز

?

جز رسیدن به تو رویایی ندارم وقتی چشمامو رو هم میذارم

?

دوست دارم عشق نابم آروم جونی دنیای من باش من نمیذارم تنها بمونی

?

دلمو آروم میشه وقتی که تو بهم زول میزنی تا که بارون میزنه مثل همیشه چتر منی

?

گریه و خنده من عشق آینده من زندگی با تو چه خوبه از صدای تو همیشه عشق میباره

?

بی تو خوشبختی به من رو نمیاره وای من غم تو پای من شب و روزهای من چشمای تو

?

دوست دارم عشق نابم آروم جونی دنیای من باش من نمیذارم تنها بمونی

?

دوست دارم عشق نابم آروم جونی دنیای من باش من نمیذارم تنها بمونی

?

دلمو آروم میشه وقتی که تو بهم زول میزنی تا که بارون میزنه مثل همیشه چتر منی

?

گریه و خنده من عشق آینده من زندگی با تو چه خوبه از صدای تو همیشه عشق میباره

?

بی تو خوشبختی به من رو نمیاره وای من غم تو پای من شب و روزهای من چشمای تو

?

دوست دارم عشق نابم آروم جونی دنیای من باش من نمیذارم تنها بمونی

?

پیشنهادی