وبگردی

متن آهنگ مسعود صابری خوابتو دیدم

خوابتو دیدم روی ماهتو دیدم روی موهای افشون تو هی دست میکشیدم

?

از خواب پریدم دیگه تصویر اون لحظه ی زیبارو ندیدم عشقم

?

به کسی نگفتم نگفتم دلم رفت برات به کسی نگی تو نگی تو که میمیرم برات

?

دلمو تو بردی تو بردی خودت سرسری یه موقع نری تو آخ نری تو اینور و اونوری

?

به کسی نگفتم نگفتم دلم رفت برات به کسی نگی تو نگی تو که میمیرم برات

?

دلمو تو بردی تو بردی خودت سرسری یه موقع نری تو آخ نری تو اینور و اونوری

?

خدا قسمت بکنه دل تو باهام جور شه الهی چشم حسودا همشون کور شه

?

خدا قسمت کنه پام توی دل تو وا شه بسه لجبازی نکن یه دفعه بگو باشه …

?

ولی به کسی نگفتم نگفتم دلم رفت برات به کسی نگی تو نگی تو که میمیرم برات

?

دلمو تو بردی تو بردی خودت سرسری یه موقع نری تو آخ نری تو اینور و اونوری

?

به کسی نگفتم نگفتم دلم رفت برات به کسی نگی تو نگی تو که میمیرم برات

?

دلمو تو بردی تو بردی خودت سرسری یه موقع نری تو آخ نری تو اینور و اونوری

?

?

خدا قسمت بکنه دل تو باهام جور شه الهی چشم حسودا همشون کور شه

?

خدا قسمت کنه پام توی دل تو وا شه بسه لجبازی نکن یه دفعه بگو باشه …

?

ولی به کسی نگفتم نگفتم دلم رفت برات به کسی نگی تو نگی تو که میمیرم برات

?

دلمو تو بردی تو بردی خودت سرسری یه موقع نری تو آخ نری تو اینور و اونوری

?

به کسی نگفتم نگفتم دلم رفت برات به کسی نگی تو نگی تو که میمیرم برات

?

دلمو تو بردی تو بردی خودت سرسری یه موقع نری تو آخ نری تو اینور و اونوری

?

?

پیشنهادی