وبگردی

متن آهنگ مصطفی شهرکی قول داده بودیم

هرچی که سرم میاد کار توعه کار چشمای توئه

?

اگه این دلم گرفتاره توئه کار توئه کار توئه

?

خودتم خوب میدونی لب تر کنی جونمو من میدم برات

?

آره تو خوب میدونی عاشقتم دلم میره با یه نگات

?

قول داده بودیم روی حرفامون وایسی وایسم

?

هنوز که هنوزه منه احساسی روت حساسم

?

قول داده بودیم تا تهش باشم باشی پیشم

?

تو که میدونی اگه نباشی دیوونه میشم

?

اگه یبار دیگه بهم بگی دوسم داری چیزی نمیشه

?

میخام یبار دیگ بگم کنارتم خودم واس همیشه

?

تمومه زندگیمو میدم برات بدونی که هواتو دارم

?

تموم زندگیمی یه جوری که محال تنهات بزارم

?

قول داده بودیم روی حرفامون وایسی وایسم

?

هنوز که هنوزه منه احساسی روت حساسم

?

قول داده بودیم تا تهش باشم باشی پیشم

?

تو که میدونی اگه نباشی دیوونه میشم

?

?

تموم زندگیمی یه جوری که محال تنهات بزارم

?

قول داده بودیم روی حرفامون وایسی وایسم

?

هنوز که هنوزه منه احساسی روت حساسم

?

قول داده بودیم تا تهش باشم باشی پیشم

?

تو که میدونی اگه نباشی دیوونه میشم

?

?

پیشنهادی