متن آهنگ مهاس من از شب

Mohas-Man-Az-Shab-300×300.jpg

یه روزی دیدم شب شده خونه توی سینه ام درد پر خونه

من از دریای دلت تو از صحرای دلت بهشت واسه ما دوتا همینه واسه دوتا غریبه

تو که میدنوی چقدر غرق توام میدونی چقدر دردتو من میدونی شبها چقدر نوشتم خط زدم پاره شد

تو که میدونی چقدر دیره واسه همیشه میره اصلا چرا بمونه دیگه کلی خط زده خودشو

من از شب به نگاهت به حیاتت من از حرف دل تو به حرف دل تو

به دنیا زمان دل بشم جاری بشی نور بشم پازل بشی جور بشم کامل بشی دور

دوباره بارون صدای من دوباره اشکهات نگاه من پی دریا واسه قایق یه طرف در بسته یه طرف بازه

من از دریا طوفانی رد شدم نگو که باهامی من از پشت در بسته عبور به دلهاش شکسته

تو که میدونی چقدر دیره واسه همیشه میره اصلا چرا بمونه دیگه کلی خط زده خودشو

من از شب به نگاهت به حیاتت من از حرف دل تو به حرف دل تو

به دنیا زمان دل بشم جاری بشی نور بشم پازل بشی جور بشم کامل بشی دور

دوباره بارون صدای من دوباره اشکهات نگاه من پی دریا واسه قایق یه طرف در بسته یه طرف بازه

من از دریا طوفانی رد شدم نگو که باهامی من از پشت در بسته عبور به دلهاش شکسته

Rate this post

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.