متن آهنگ مهاس من از شب

متن آهنگ مهاس من از شب

یه روزی دیدم شب شده خونه توی سینه ام درد پر خونه

من از دریای دلت تو از صحرای دلت بهشت واسه ما دوتا همینه واسه دوتا غریبه

تو که میدنوی چقدر غرق توام میدونی چقدر دردتو من میدونی شبها چقدر نوشتم خط زدم پاره شد

تو که میدونی چقدر دیره واسه همیشه میره اصلا چرا بمونه دیگه کلی خط زده خودشو

من از شب به نگاهت به حیاتت من از حرف دل تو به حرف دل تو

به دنیا زمان دل بشم جاری بشی نور بشم پازل بشی جور بشم کامل بشی دور

دوباره بارون صدای من دوباره اشکهات نگاه من پی دریا واسه قایق یه طرف در بسته یه طرف بازه

من از دریا طوفانی رد شدم نگو که باهامی من از پشت در بسته عبور به دلهاش شکسته

تو که میدونی چقدر دیره واسه همیشه میره اصلا چرا بمونه دیگه کلی خط زده خودشو

من از شب به نگاهت به حیاتت من از حرف دل تو به حرف دل تو

به دنیا زمان دل بشم جاری بشی نور بشم پازل بشی جور بشم کامل بشی دور

دوباره بارون صدای من دوباره اشکهات نگاه من پی دریا واسه قایق یه طرف در بسته یه طرف بازه

من از دریا طوفانی رد شدم نگو که باهامی من از پشت در بسته عبور به دلهاش شکسته

Rate this post