وبگردی

متن آهنگ مهدی اسدی بارون و نم

بارون بگیره بگیره بگیره لب دریا عشقت بمیره

?

غمتو نبینه ای جونم با تو آروم آروم آروم آرومم

?

بارون و نم کنار هم خوبه حال همه با ما زل میزنم توی چشات

?

ضربانم میره بالا سر میذاری روی شونم زیر نور ستاره ها

?

عاشق شدم نمیدونی چه حالیه عاشق شدم

?

با تو توی هر ثانیه عشقت برام هر نفسش آرامش محضه

?

عاشق شدم نمیدونی چه حالیه عاشق شدم

?

با تو توی هر ثانیه عشقت برام هر نفسش آرامش محضه

?

قلبم شده آتشفشون وای نشون به اون نشون

?

تو ماه آسمونمی من از توام تو از منی

?

بارون و نم کنار هم خوبه حال همه با ما زل میزنم توی چشات

?

ضربانم میره بالا سر میذاری روی شونم زیر نور ستاره ها

?

عاشق شدم نمیدونی چه حالیه عاشق شدم

?

با تو توی هر ثانیه عشقت برام هر نفسش آرامش محضه

?

عاشق شدم نمیدونی چه حالیه عاشق شدم

?

با تو توی هر ثانیه عشقت برام هر نفسش آرامش محضه

?

?

بارون و نم کنار هم خوبه حال همه با ما زل میزنم توی چشات

?

ضربانم میره بالا سر میذاری روی شونم زیر نور ستاره ها

?

عاشق شدم نمیدونی چه حالیه عاشق شدم

?

با تو توی هر ثانیه عشقت برام هر نفسش آرامش محضه

?

عاشق شدم نمیدونی چه حالیه عاشق شدم

?

با تو توی هر ثانیه عشقت برام هر نفسش آرامش محضه

?

پیشنهادی