وبگردی

متن آهنگ مهدی تیرداد برس به دادم

ببار ببار ببار ای باران غم گرفته

?

باران ببار که امشب چون تو دلم گرفته ببار ببار ببار ای همدرد قلب تنهام

?

لبریزم از شکستن ببار کنار دردهام برس به دادم که بی قرارم

?

بداد این شبای تلخ بی ستارم برس به دادم که هر چه دارم

?

مانده میان دوری من از نگارم هوای تو توو قلبمه چون عشق تو همیشگی بود

?

این حس دوست داشتن تو برای من زندگی یه بود

?

رها نمیشود ز من خیال تو یه دم عزیزم بیا که گریه هامو روی قاب عکس تو نریزم

?

برس به دادم که بی قرارم بداد این شبای تلخ بی ستارم

?

برس به دادم که هر چه دارم مانده میان دوری من از نگارم

?

ببار ببار ببار ای باران غم گرفته باران ببار که امشب چون تو دلم گرفته

?

ببار ببار ببار ای همدرد قلب تنهام لبریزم از شکستن ببار کنار دردهام

?

برس به دادم که بی قرارم بداد این شبای تلخ بی ستارم

?

برس به دادم که بی قرارم بداد این شبای تلخ بی ستارم

?

?

برس به دادم که هر چه دارم مانده میان دوری من از نگارم

?

ببار ببار ببار ای باران غم گرفته باران ببار که امشب چون تو دلم گرفته

?

ببار ببار ببار ای همدرد قلب تنهام لبریزم از شکستن ببار کنار دردهام

?

برس به دادم که بی قرارم بداد این شبای تلخ بی ستارم

?

برس به دادم که بی قرارم بداد این شبای تلخ بی ستارم

?

?

پیشنهادی