وبگردی

متن آهنگ مهدی ملکی عاشقم بگی نگی

یا حالیم نگم برات ببین دلم رفتاه برات

?

وصله به و جونم عزیزم، تو رو دیدم و رد داده دلم

?

همش برات تنگه دلم میخوام ببینمت عزیزم آره عاشقم بگی نگی دنبالت میام یواشکی

?

سر به هوای کی بودی ما رو باش دلمونو دادیم دست کی هی میای و دلمیبری و میری

?

دستی دستی دل داده دلم کاش پیش خودم باشی یکم میگیره آدمو حالت چشات

?

عروسک جذاب دلم تو و من چه ترکیب بی نظیری قلبم میزنه برات هی لجبازیی میکنی تا کی

?

بابا راه بیا با دل دیوونم چه خبرته دل میبری ساده تو بارون باشم پیاده قشنگ میشه واسه من با تو که بمونم

?

آره عاشقم بگی نگی دنبالت میام یواشکی سر به هوای کی بودی ما رو باش

?

دلمونو دادیم دست کی هی میای و دلمیبری و میری دستی دستی دل داده دلم کاش پیش خودم

?

باشی یکم میگیره آدمو حالت چشات عروسک جذاب دلم تو و من چه ترکیب بی نظیری

?

?

دستی دستی دل داده دلم کاش پیش خودم باشی یکم میگیره آدمو حالت چشات

?

عروسک جذاب دلم تو و من چه ترکیب بی نظیری قلبم میزنه برات هی لجبازیی میکنی تا کی

?

بابا راه بیا با دل دیوونم چه خبرته دل میبری ساده تو بارون باشم پیاده قشنگ میشه واسه من با تو که بمونم

?

آره عاشقم بگی نگی دنبالت میام یواشکی سر به هوای کی بودی ما رو باش

?

دلمونو دادیم دست کی هی میای و دلمیبری و میری دستی دستی دل داده دلم کاش پیش خودم

?

باشی یکم میگیره آدمو حالت چشات عروسک جذاب دلم تو و من چه ترکیب بی نظیری

?

پیشنهادی