وبگردی

متن آهنگ مهرآئین یک شب سرد

اتفاق ساده ای بود برسیم یه لحظه با هم تو همون پیادو رو که اتفاقی عاشقت شم

آخر پاییز بود و دم دمهای یک شب سرد که همین نگاه گرمت کارشو با دل من کرد

تا نگات افتاد رو من قلبمو مغلوب کردی اتفاقی بود اما اتفاقا خوب کردی

 

آخرش چشمای من با آرزوهاش روبرو شد بعد دیدنت واسه من تازه زندگی شروع شد

 

تو رو دیدم که بفهمم زندگی همیشه بد نیست تا بدونم یه نفر هست که جدایی رو بلد نیست

گاهی یه نگاه میتونه واسه آدم زندگی شه گاهی یه لحظه ساده میتونه همیشگی شه

تا نگات افتاد رو من قلبمو مغلوب کردی اتفاقی بود اما اتفاقا خوب کردی

آخرش چشمای من با آرزوهاش روبرو شد بعد دیدنت واسه من تازه زندگی شروع شد

آخرش چشمای من با آرزوهاش روبرو شد بعد دیدنت واسه من تازه زندگی شروع شد

 

تو رو دیدم که بفهمم زندگی همیشه بد نیست تا بدونم یه نفر هست که جدایی رو بلد نیست

گاهی یه نگاه میتونه واسه آدم زندگی شه گاهی یه لحظه ساده میتونه همیشگی شه

تا نگات افتاد رو من قلبمو مغلوب کردی اتفاقی بود اما اتفاقا خوب کردی

آخرش چشمای من با آرزوهاش روبرو شد بعد دیدنت واسه من تازه زندگی شروع شد

پیشنهادی