وبگردی

متن آهنگ مهرزاد اسفندیاری گیرم رو تو

تو دیگه اون آدم قبل نیستی نه دلت با من بود پا کی وایمسی

من از این حرفها پرم نیست کسی دورو برم الان تو خودم

من دبم بارون دوست داره تو باشی این هوا عالی تره اگه کنارم وایسی

خاطرات خوبمون یادت بمونه کاشکی یکم یادم باشی

تو کجای زندگیم اومدی که من هنوز گیرم رو تو

از کجا قصه ترسیدی یا بگو دلت مال کی شد

من که داغونم هنوز بگو پس چرا آرومی تو

کل شهرم که بگردی تو نمیبینی دیگه مثل منو وقتی که تنهایی به آسمون خیره شو

یاد حرفهام بیافت یکمی عاقل شو حال و روزمو ببین منو باور کن

تو کجای زندگیم اومدی که من هنوز گیرم رو تو

از کجا قصه ترسیدی یا بگو دلت مال کی شد

من که داغونم هنوز بگو پس چرا آرومی تو

کل شهرم که بگردی تو نمیبینی دیگه مثل منو

یاد حرفهام بیافت یکمی عاقل شو حال و روزمو ببین منو باور کن

تو کجای زندگیم اومدی که من هنوز گیرم رو تو

از کجا قصه ترسیدی یا بگو دلت مال کی شد

من که داغونم هنوز بگو پس چرا آرومی تو

کل شهرم که بگردی تو نمیبینی دیگه مثل منو

پیشنهادی