وبگردی

متن آهنگ مهیار تاجیک خانوم اجازه

دلم یکی رو بدجوری میخواد هرجوری میخواد به دست میاره

?

با این همه بی محلی هاش باز دلم براش آروم نداره

?

سر چشاش اون نگاش میگیره از سرت نمیره وای نمیره

?

به هر دلیلی حرف اون میشه دل میخواد آسون براش بمیره

?

خانوم اجازه میشه بشیم عاشق چشات خانوم اجازه میشه بشیم فدای نگات

?

خانوم اجازه میشه دلم عاشقت بشه خانوم اجازه جونمو هدیه میدم برات

?

من عاشقتر میشم با هر نفس تو کنارم باشی این یه معجزه است

?

من میمرم واسه اون خنده هات تو فقط بخند برام همینو بس

?

خانوم اجازه میشه بشیم عاشق چشات خانوم اجازه میشه بشیم فدای نگات

?

خانوم اجازه میشه دلم عاشقت بشه خانوم اجازه جونمو هدیه میدم برات

?

خانوم اجازه میشه دلم عاشقت بشه خانوم اجازه جونمو هدیه میدم برات

?

من عاشقتر میشم با هر نفس تو کنارم باشی این یه معجزه است

?

من میمرم واسه اون خنده هات تو فقط بخند برام همینو بس

?

خانوم اجازه میشه بشیم عاشق چشات خانوم اجازه میشه بشیم فدای نگات

?

خانوم اجازه میشه دلم عاشقت بشه خانوم اجازه جونمو هدیه میدم برات

?

پیشنهادی