وبگردی

متن آهنگ میلاد هژبری پاییز یعنی

متن آهنگ میلاد هژبری پاییز یعنی

پاییز یعنی همراه باشی با خیابون ها دلتنگیه تو با سکوت شب

بغض های پنهونی توو بارونها پاییز یعنی خسته از حرفهای تکراری

گریه بشینه پشت این پلک ها وقتی هنوز میگی دوستش داری

تنهایی تنها تر از تنها حس میکنی بدجور داغونی

 

لعنت به این عشق های بی منطق لعنت به این روزهای بارونی روزهای بارونی

 

پاییز یعنی گریه کم دارم یعنی هنوز میگم دوستش دارم

یعنی از چشامو از سر راهش حتی یه لحظه بر نمیدارم

وقتی که دستش رو شده واسم باشه نباشه تو دلت خونه

دیگه نگاهت مثل سابق نیست حتی بهار با اون زمستونش

تنهایی تنها تر از تنها حس میکنی بدجور داغونی

لعنت به این عشق های بی منطق لعنت به این روزهای بارونی روزهای بارونی

یعنی از چشامو از سر راهش حتی یه لحظه بر نمیدارم

وقتی که دستش رو شده واسم باشه نباشه تو دلت خونه

دیگه نگاهت مثل سابق نیست حتی بهار با اون زمستونش

تنهایی تنها تر از تنها حس میکنی بدجور داغونی

لعنت به این عشق های بی منطق لعنت به این روزهای بارونی روزهای بارونی

پیشنهادی