وبگردی

متن آهنگ نادر اگه باشی

اون چشای دریاییت منو غرق خودش کرده دلم شبیه پروانه داره دور تو میگرده

?

توو موهات شبو گم کردی یه ماه توو صورتت داری تو خیلی خاص و خوشرویی توو چهره های تکراری

?

اگه مال خودم باشی هرجوری بخوای هستم من اون چشارو میفهمم به روی همه چشم بستم

?

اگه مال خودم باشی هرجوری بخوای هستم من اون چشارو میفهمم به روی همه چشم بستم

?

جون میدن همه واست تو هیچکس و نمی بینی همیشه توی هر جمعی میری یه گوشه میشینی

?

همین کارای جذابت همین یه گوشه موندن هات هواییم میکنه هربار بگم عاشقم شدم انگار

?

اگه مال خودم باشی هرجوری بخوای هستم من اون چشارو میفهمم به روی همه چشم بستم

?

اگه مال خودم باشی هرجوری بخوای هستم من اون چشارو میفهمم به روی همه چشم بستم

?

?

اگه مال خودم باشی هرجوری بخوای هستم من اون چشارو میفهمم به روی همه چشم بستم

?

جون میدن همه واست تو هیچکس و نمی بینی همیشه توی هر جمعی میری یه گوشه میشینی

?

همین کارای جذابت همین یه گوشه موندن هات هواییم میکنه هربار بگم عاشقم شدم انگار

?

اگه مال خودم باشی هرجوری بخوای هستم من اون چشارو میفهمم به روی همه چشم بستم

?

اگه مال خودم باشی هرجوری بخوای هستم من اون چشارو میفهمم به روی همه چشم بستم

?

?

پیشنهادی