وبگردی

متن آهنگ ناصر معنوی مو پریشون

موج موهایت عزیزم در نگاه من نشسته

?

کشتی بی سرنشینم راه این دریا رو بسته

?

خاطراتت هستن انگار دست من میبافه مویت

?

تو نفهمیدی که این دست میرود در آرزویت

?

حال من با تو عوض میشه زندگی با تو چه حالی میشه

?

نمیشه کنار من باشی جای تو یه لحظه خالی شه

?

مو پریشون چه زیبایی در خیالم تو یه دریایی میزنی بر ساحل قلبم تو قشنگترین دنیایی

?

من فقط ساحل امنت تو برس به این حوالی در کنار تو نشسته ام وای عجب چه حس و حالی

?

حال من با تو عوض میشه زندگی با تو چه حالی میشه نمیشه کنار من باشی جای تو یه لحظه خالی شه

?

مو پریشون چه زیبایی در خیالم تو یه دریایی میزنی بر ساحل قلبم تو قشنگترین دنیایی

?

?

نمیشه کنار من باشی جای تو یه لحظه خالی شه

?

مو پریشون چه زیبایی در خیالم تو یه دریایی میزنی بر ساحل قلبم تو قشنگترین دنیایی

?

من فقط ساحل امنت تو برس به این حوالی در کنار تو نشسته ام وای عجب چه حس و حالی

?

حال من با تو عوض میشه زندگی با تو چه حالی میشه نمیشه کنار من باشی جای تو یه لحظه خالی شه

?

مو پریشون چه زیبایی در خیالم تو یه دریایی میزنی بر ساحل قلبم تو قشنگترین دنیایی

?

?

پیشنهادی