وبگردی

متن آهنگ نیما مانا دورت بگردم

گاهی خوبم گاهی هم دیونم آخه عشقت افتاده به جونم

?

همه دلیل دیونگیم توی تو عشق بینظیرم توو زندگیم توی تو

?

قدم قدم اومدی و دلم برات پر زد ببین چجوری واسه تو به سیم آخر زد

?

چشای تو مثل شب سیاه و بی رحمه کلافه میکنه منو چشات نمیفهمه

?

قدم قدم اومدی و دلم برات پر زد ببین چجوری واسه تو به سیم آخر زد

?

چشای تو مثل شب سیاه و بی رحمه کلافه میکنه منو چشات نمیفهمه

?

بشین کنارم میخوام دورت بگردم برم توو قلبت که دیگه برنگردم

?

تو روبرومی دیگه چیزی نمیخوام دلت نگیره تا وقتی که من اینجام

?

قدم قدم اومدی و دلم برات پر زد ببین چجوری واسه تو به سیم آخر زد

?

چشای تو مثل شب سیاه و بی رحمه کلافه میکنه منو چشات نمیفهمه

?

قدم قدم اومدی و دلم برات پر زد ببین چجوری واسه تو به سیم آخر زد

?

چشای تو مثل شب سیاه و بی رحمه کلافه میکنه منو چشات نمیفهمه

?

?

بشین کنارم میخوام دورت بگردم برم توو قلبت که دیگه برنگردم

?

تو روبرومی دیگه چیزی نمیخوام دلت نگیره تا وقتی که من اینجام

?

قدم قدم اومدی و دلم برات پر زد ببین چجوری واسه تو به سیم آخر زد

?

چشای تو مثل شب سیاه و بی رحمه کلافه میکنه منو چشات نمیفهمه

?

قدم قدم اومدی و دلم برات پر زد ببین چجوری واسه تو به سیم آخر زد

?

چشای تو مثل شب سیاه و بی رحمه کلافه میکنه منو چشات نمیفهمه

?

?

پیشنهادی