وبگردی

متن آهنگ نیوان بمونی برام

 آخ بمونی برام الهی یار قشنگم من دلم میخواد بگم بهت چقد علاقمندم

?

توی قرار اول پیشت از عشق گفتم گفتی باز همو ببینیم منم بهت گفتم

?

دوباره دوباره دوباره من ببینمت هی دوباره دوس دارم پیشت بمیرم و زنده شم دوباره

?

آخ دوباره دوباره دوباره بگو منو میبینی دوباره بگو این قرارمون تا ابد ادامه داره

?

میدونی اوج نیازی واسم خاطره سازی شرجی و داغی مثه دزفول و اهوازی

?

آخ بمونی برام الهی ماه قشنگمدلم میخواد بشینی و همش دورت بگردم

?

توی قرار اول پیشت از عشق گفتم گفتی باز همو ببینیم منم بهت گفتم

?

دوباره دوباره دوباره من ببینمت هی دوباره دوس دارم پیشت بمیرمو زنده شم دوباره

?

آخ دوباره دوباره دوباره بگو منو میبینی دوباره بگو این قرارمون تا ابد ادامه داره

?

میدونی اوج نیازی واسم خاطره سازی شرجی و داغی مثل دزفول و اهوازی

?

دوباره دوباره دوباره من ببینمت هی دوباره دوس دارم پیشت بمیرمو زنده شم دوباره

?

آخ دوباره دوباره دوباره بگو منو میبینی دوباره بگو این قرارمون تا ابد ادامه داره

?

میدونی اوج نیازی واسم خاطره سازی شرجی و داغی مثه دزفول و اهوازی

?

?

آخ دوباره دوباره دوباره بگو منو میبینی دوباره بگو این قرارمون تا ابد ادامه داره

?

میدونی اوج نیازی واسم خاطره سازی شرجی و داغی مثل دزفول و اهوازی

?

دوباره دوباره دوباره من ببینمت هی دوباره دوس دارم پیشت بمیرمو زنده شم دوباره

?

آخ دوباره دوباره دوباره بگو منو میبینی دوباره بگو این قرارمون تا ابد ادامه داره

?

میدونی اوج نیازی واسم خاطره سازی شرجی و داغی مثه دزفول و اهوازی

?

?

پیشنهادی