وبگردی

متن آهنگ وارش دور نشو

هی دور نشو از من میمیرم

نگو که پس میگیرم دنیامو پر نکن جامو ببین از دوریت میترسم بدجور

بهت وابسته ام نرو تو بمون با من هی نگو نیستی مال من نه نمیدونی عاشقم من

میخوام پیشت باشه قلبم نه دیگه نرو هی نگو باید دور شیم نباید مجبور شیم

بمون تا مجنون شیم نه دیگه نرو نمیشه ساکت بی تو یه لحظه حتی بمونم

داغونه این دل داغونه خونه ام بی تو دیوونم نه دیگه نرو

هی نگو نیستی مال من نه نمیدونی عاشقم من میخوام پیشت باشه قلبم نه دیگه نرو

هی نگو باید دور شیم نباید مجبور شیم بمون تا مجنون شیم نه دیگه نرو

میخوام پیشت باشه قلبم نه دیگه نرو هی نگو باید دور شیم نباید مجبور شیم

بمون تا مجنون شیم نه دیگه نرو نمیشه ساکت بی تو یه لحظه حتی بمونم

داغونه این دل داغونه خونه ام بی تو دیوونم نه دیگه نرو

هی نگو نیستی مال من نه نمیدونی عاشقم من میخوام پیشت باشه قلبم نه دیگه نرو

هی نگو باید دور شیم نباید مجبور شیم بمون تا مجنون شیم نه دیگه نرو

پیشنهادی