وبگردی

متن آهنگ وحید رمضانی آرومم

تو واسم حس قشنگی که با تو توی بهشتم

?

تو بمون درست میشه ادامه این سرنوشتم به چشات ضمانت عشق منه دورت بگردم

?

راه هر چی غصه هستو با دوتا چشمات میبندم تو نمیتونی بفهمی که چقدر عاشقت هستم

?

از زیاد گفتن این جمله دیگه من خیلی خستم واسه تو چشمای من توضیح این عشقمو میده

?

این آدم به هرکی جز تو دلشو اصلا نمیده با تو آرومم بیا خانومم عشق تو تو چشام ببین

?

بی تو داغونم بی تو بارونم پای دردو دلام بشین بزار دستاتو توی دستامو نگران آینده نباش

?

تا تهش هستم چشامو بستم چه خوبه عشق تو حال وهواش

?

تو واسه دردای من دوایی ای قشنگترینم تو واسه قلب دیوونم مرحمی ای بهترینم

?

نکنه روزی بیاد که بگذری راحت میمیرم آخه من تو رویا دارم هر شب دستاتو میگیرم

?

تو نمیتونی بفهمی که چقدر عاشقت هستم از زیاد گفتن این جمله دیگه من خیلی خستم

?

واسه تو چشمای من توضیح این عشقمو میده این آدم به هرکی جز تو دلشو اصلا نمیده

?

با تو آرومم بیا خانومم عشق تو تو چشام ببین بی تو داغونم بی تو بارونم پای دردو دلام بشین

?

بزار دستاتو توی دستامو نگران آینده نباش تا تهش هستم چشامو بستم چه خوبه عشق تو حال وهواش

?

?

نکنه روزی بیاد که بگذری راحت میمیرم آخه من تو رویا دارم هر شب دستاتو میگیرم

?

تو نمیتونی بفهمی که چقدر عاشقت هستم از زیاد گفتن این جمله دیگه من خیلی خستم

?

واسه تو چشمای من توضیح این عشقمو میده این آدم به هرکی جز تو دلشو اصلا نمیده

?

با تو آرومم بیا خانومم عشق تو تو چشام ببین بی تو داغونم بی تو بارونم پای دردو دلام بشین

?

بزار دستاتو توی دستامو نگران آینده نباش تا تهش هستم چشامو بستم چه خوبه عشق تو حال وهواش

?

?

پیشنهادی