وبگردی

متن آهنگ ویار آئین

باج میدی بمونی مخفی ، میترسی ترور شی عینهو تختی

میخوای بیفتی رو زبونِ مردم ، بچاپی ترک کنی شبونه شهرو

هر امضات کلی میرزه ، از این رانت ساختی یه غزه

?

منم سنگ پرت میکنم سمتت ، شاید منم یه روز ببرم تبلت

بچه بازی یا دکترِ اطفال؟ مغز خالی شکم پُر تنگ شده شلوار

عضو کدوم فرقه ، صبح تا غروب گریه

?

مث که رسید نوبتت ، پاشو بکن شعبده

حواسم بهت نیست دستم بنده ، خفه کردن هر کی لب تَر کرده

چرا لِفت میدی وقتی میتونی به موقع باشی

?

خاص باش اونموقع میکشن دورت ماژیک

نفس کم آوردم ، میچکه اب از لب و لُچم

داریم سقوط میکنیم بگیر منو محکم ، زمین دهن باز کرد ما رو خورد

?

من قایم میشم نده جامو لو ، رنگِ شاشمه رسانت

از رپ فقط میشناسید شلوار بگ

دنیات شده فیلتر ، عکسات همه شیکه

?

عقب نموندی مثلِ دیکته ، دا* بودی شدی بیوه

زندگی عادیش حال نمیده ، انقد گشادی باس یکی دیگه جات بری*ه

اول لرز در اجتماع ، بعدا ترس از انزوا

?

مصرف گرا مستقل ، بسته به عرضته که

شده ۴۰+ ولی منفعل

مسیر هدف توو رویا و تهش لش نگران

نیاد روزی که استعدادش کشف نشه بهتم قانع

?

به تن مار ، میمَکن هر چی خونه

همه جا ناامن جتی خونه

عرضه ها با جهل ، مغزِ تاراج رفته که

روزمره از صبا لِه ، رسید به چند شماره

?

وقتو با چی خوشحاله؟ پیش میاد این سوال برات

انگیزه کو رسیدنِ به هدف فرضیه بود

مشخصه نمیدونن کی یا چی به؟

کی یا چیه ، خفن داغ کردن

?

تشنه ی پرواز فرار نفهم

توجیحی به کی و کجا فحش میدی

میگید زیر ساخت جذابه رخ بی‌ ریخت

میدید سوراخ بستست رو چی کلید

?

فهمیدی اصن نظر مالِ تو نی

باس هرچی امضا داره رو پاره کنی

نه که پیدا میکنه کاره تو بی

برنامه هر شبت میشه خوابت گریه

?

تووتون مشکلات حل میشه

با خوراکشون گرفت اندیشه

حواسِ به چی پرت میشه

ظاهره اتفاق نتیجه ی بازتابِ انتخابِ

?

انتصاب چیده شده ساختار اجتماع

اقتصاد بنیانشه فرهنگ رو بناشه

هر چند نشون میدین بهش معترضید

?

ولی دارید باز خود ممیزی

متاثرید از همین سیستم

عجیب نیست که واسه رشدش میشید مناسب

الانِ اینجا شده خلاصه

?

مشترک درگیری با قضاوت

پس فرصتِ تغییره سالِ بعد

آرامشو میکنه انسان قطع

میگن صحبتِ تبعیضو بذار بعد

?

خیره خوب دوربین بیاد ، کرده ملت ویار

حساسِ الان محتاج توجه اینا معلولن

فکر کن ببین علت چیاست

فکر کن ببین علت چیاست

???

این متن کاملا با موزیک اصلی مطابق می باشد .

پیشنهادی