وبگردی

متن آهنگ پدرام حسین پور جاذبه

میدونی دلم دوباره هوای چشاتو داره

?

قهر نکن با دلم آخه دلم طاقت نداره

?

نمیتونم از تو دور شم میگیره دلم بهونه

?

منو کشتی با اون چشات عشقی یکی یدونه

?

آخه نمیپره عشق تو دیگه از سر من آره جاذبه داره اون نگات دیوونه حتما

?

دلو زدم به دریا که همیشه باشه با تو همه میدونن عاشقت شدم یا هیشکی یا تو

?

عجیب غریبه حالم بی دلیله بدجوری چفت هم شدیم بی شیله پیله

?

محو نگاهتم هر بار بی اراده داشتن تو از سر عشق من زیاده

?

آخه نمیپره عشق تو دیگه از سر من آره جاذبه داره اون نگات دیوونه حتما

?

دلو زدم به دریا که همیشه باشه با تو همه میدونن عاشقت شدم یا هیشکی یا تو

?

?

دلو زدم به دریا که همیشه باشه با تو همه میدونن عاشقت شدم یا هیشکی یا تو

?

عجیب غریبه حالم بی دلیله بدجوری چفت هم شدیم بی شیله پیله

?

محو نگاهتم هر بار بی اراده داشتن تو از سر عشق من زیاده

?

آخه نمیپره عشق تو دیگه از سر من آره جاذبه داره اون نگات دیوونه حتما

?

دلو زدم به دریا که همیشه باشه با تو همه میدونن عاشقت شدم یا هیشکی یا تو

?

?

پیشنهادی