وبگردی

متن آهنگ کسری کیا توقع زیادى

رد شدی از احساس من دنیا زمستون برام

?

ابری شده چشمای من آخ که چه بارونه هوا

?

داری چه ساده میری تو عمرمو میگیری ازم

?

بیا ببین احساسمو عشقمو میبینی اصلا

?

خسته شدم از این روزها روزهایی که ازم دوری

?

بیا نگام کن عشقم من مثل قدیم همون جوری

?

نگفتی که یه روز میریی توو اوج وابستگی هام

?

تو گفتی هرجا که باشم سریع و چشم بسته میام

?

خاطراتو هر شب بی تو تنهایی زنده میکنم

?

بعضی شبها میگم چطور نباشی زندگی کنم

?

حال خرابمو ببین حال خودت که عادیه

?

انگار تعهد این روزها توقع زیادیه

?

خسته شدم از این روزها روزهایی که ازم دوری

?

بیا نگام کن عشقم من مثل قدیم همون جوری

?

نگفتی که یه روز میریی توو اوج وابستگی هام

?

تو گفتی هرجا که باشم سریع و چشم بسته میام

?

?

انگار تعهد این روزها توقع زیادیه

?

خسته شدم از این روزها روزهایی که ازم دوری

?

بیا نگام کن عشقم من مثل قدیم همون جوری

?

نگفتی که یه روز میریی توو اوج وابستگی هام

?

تو گفتی هرجا که باشم سریع و چشم بسته میام

?

?

پیشنهادی