وبگردی

متن آهنگ گرشا رضایی طبیب

روی سرم ببار تب داره روزگار روزو با خنده هات از پشت شب در آر

توی رگهای شهر تزریق خنده کن روزهای روشنو آخر برنده کن

تو مسیر عاشقی حالمو بپرس از رو کوچه های شهر نبضمو بگیر

 

من مریض خنده عاشق توام بذار عاشقت بشم تو همین مسیر

 

تو گوش روزگار از زندگی بگو شونه بزن به شب آروم و مو به مو

با قرص روی ماه دنیا رو خوب کن توی رگهای عشق با من رسوب کن

تو مسیر عاشقی حالمو بپرس از رو کوچه های شهر نبضمو بگیر

من مریض خنده عاشق توام بذار عاشقت بشم تو همین مسیر

من مریض خنده عاشق توام بذار عاشقت بشم تو همین مسیر

 

تو گوش روزگار از زندگی بگو شونه بزن به شب آروم و مو به مو

با قرص روی ماه دنیا رو خوب کن توی رگهای عشق با من رسوب کن

تو مسیر عاشقی حالمو بپرس از رو کوچه های شهر نبضمو بگیر

من مریض خنده عاشق توام بذار عاشقت بشم تو همین مسیر

پیشنهادی