وبگردی

متن آهنگ گنج قارون از ایرج

تکست آهنگ گنج قارون ایرج

آقا خودش خوب میدونه که ما اونو از رودخونه
درش آوردیم
بیرون آوردیم

?
آوردیمش توی خونه
حالا پاشو حالی بکن
برقص و خوشحالی بکن

?
مانند ما شو بیشین و پاشو
حالا که کبکت می خونه
اگه نرقصی میشینم عقده دل واز می کنم

?
نیگا تو چشمات می کنم شکوه رو آغاز می کنم
میگم حسن جغجغه رو نون بده و چایی بده
میگم حالا در بیاره کفشتو دمپایی بده

?
(غزل) :آ…..ی ز هشیاران عالم، هرکه را دیدم غمی داره اما……ن آ…ی آ…ی
بزن بر طبل بی عاری که آن هم عالمی داره
ها….ی جا…..ن آ…ی ()
آقا خودش خوب میدونه که ما اونو از رودخونه

?
درش آوردیم
بیرون آوردیم
آوردیمش توی خونه

?
حالا پاشو حالی بکن
برقص و خوشحالی بکن
مانند ما شو بیشین و پاشو

?
حالا که کبکت می خونه
اگه نرقصی میشینم عقده دل واز می کنم
نیگا تو چشمات می کنم شکوه رو آغاز می کنم

?
میگم حسن جغجغه رو نون بده و چایی بده
میگم حالا در بیاره کفشتو دمپایی بده

?
میگم حسن جغجغه رو نون بده و چایی بده
میگم حالا در بیاره کفشتو دمپایی بده

???

این ترانه یکی از ترانه های قدیمی زیبا و کوچه بازاری می باشد . امیدواریم از خواندن متن آن لذت ببرید .

پیشنهادی