وبگردی

متن آهنگ یاشار مینایی نگار

عشق تو به جان من نشسته ای نگارم

?

آن زولف پریشان شده همه دارو ندارم آتش مزن بر دل من ماه رخم باش

?

واسه دیدن خنده هات اخه چه بی قرارم آتش تو زدی و کشتی مرا مهره مارم

?

انقدر مکن ناز بیا در بر یارت یوسف منم از عشق تو افتاد به چاهم

?

از کی تو زولیخا شدی واسه این من زارم ای ماه ترین ماه زمین بردی قرارم

?

از دوری دیدار تو من دلهره دارم فکر این دل عاشق و مجنون شده ام باش

?

از دست چشات من شب و روز خواب ندارم آخر بیا و تو بشو ماه شب من

?

در گوشه می خانه دل جام زر من شدی مثل نفس توو سینه ی من

?

ای ماه ترین ماه زمین بردی قرارم از دوری دیدار تو من دلهره دارم

?

فکر این دل عاشق و مجنون شده ام باش از دست چشات من شب و روز خواب ندارم

?

?

از دوری دیدار تو من دلهره دارم فکر این دل عاشق و مجنون شده ام باش

?

از دست چشات من شب و روز خواب ندارم آخر بیا و تو بشو ماه شب من

?

در گوشه می خانه دل جام زر من شدی مثل نفس توو سینه ی من

?

ای ماه ترین ماه زمین بردی قرارم از دوری دیدار تو من دلهره دارم

?

فکر این دل عاشق و مجنون شده ام باش از دست چشات من شب و روز خواب ندارم

?

?

پیشنهادی