وبگردی

متن ریمیکس حامی چهار فصل

اگه باشی هستم باورش آسونه بی تو حتی لبخند منو میترسونه

?

اگه عشقم دریاس موج من فریاده شعله ای از خورشید به دلم افتاده

?

بغض یک رگبارم مثل ابری عاصی قلبمو زخمی کن تو که با احساسی

?

خواب تو میبینم دستمو میگیری لحظه ی بیداری میدرخشی میری

?

از همون شهریور تا همین بد حالی دوری و نزدیکی دردی و میبالی

?

بغض یک رگبارم مثل ابری عاصی قلبمو زخمی کن تو که با احساسی

?

زندگی بی رحمه هردومون میدونیم غایب از همدیگه لیلی و مجنونیم

?

بی نهایت سبز و بی نهایت روشن با تو زیبا میشه چهار فصل بودن

?

خواب تو میبینم در بزن پیدا شو ساحل آرامش نیست ماهی دریا شو

?

بغض یک رگبارم مثل ابری عاصی قلبمو زخمی کن تو که با احساسی

?

?

بغض یک رگبارم مثل ابری عاصی قلبمو زخمی کن تو که با احساسی

?

زندگی بی رحمه هردومون میدونیم غایب از همدیگه لیلی و مجنونیم

?

بی نهایت سبز و بی نهایت روشن با تو زیبا میشه چهار فصل بودن

?

خواب تو میبینم در بزن پیدا شو ساحل آرامش نیست ماهی دریا شو

?

بغض یک رگبارم مثل ابری عاصی قلبمو زخمی کن تو که با احساسی

?

?

پیشنهادی